Niejednokrotnie grzywna, jaką zapłacić ma skazany jest zawrotna. Nie każdy wie, że koszty, jakie są do zapłaty na rzecz Skarbu Państwa, można rozłożyć na raty. 

W kodeksie karnym jest całe spektrum możliwości, aby skazany za swój czyn płacił:

  • grzywna, 
  • naprawienie szkody
  • nawiązka, 
  • świadczenie pieniężne, 
  • koszty sądowe.

Przesłanki rozłożenia grzywny na raty:

Aby rozłożyć orzeczoną grzywnę na raty należy wykazać, że jednorazowa zapłata grzywny byłaby dla skazanego albo jego rodziny zbyt trudna. Zazwyczaj chodzi tu o udowodnienie, że skazany nie ma wystarczających środków finansowych, majątku oraz możliwości zarobkowych, aby zapłacić grzywnę natychmiast. Ważne mogą być też argumenty dotyczące rodziny skazanego oraz jej potrzeb. Kwestia choroby członka rodziny, szczególnych potrzeb dzieci, nieprzewidzianych wydatków. Sądy orzekające w tych sprawach zazwyczaj podchodzą do  tematu dosyć liberalnie. Zawsze trzymają się jednak okresu, na który grzywna może być rozłożona, a jest to jeden rok. W szczególnych przypadkach i tam, gdzie grzywna jest na prawdę wysoka Sąd może rozłożyć jej zapłatę na okres do 3 lat. 

Rozłożyć na raty można także koszty sądowe, kary porządkowe, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, przepadek kwoty pieniężnej, nawiązki lub świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Okres rozłożenia na raty kary porządkowej może wynosić jednak tylko 6 miesięcy, a nawiązki, przepadku i świadczenia pieniężnego – 1 rok. 

Postanowienie o rozłożeniu na raty może być zmienione. Stanie się tak, jeżeli ujawnią się nowe lub nieznane wcześniej Sądowi okoliczności. Sąd może także odwołać rozłożenie na raty, jeżeli skazany terminowo nie płaci rat. 

Jeżeli skazany orzeczonych kar lub środków karnych nie płaci dobrowolnie to Sąd najpierw wzywa do ich uiszczenia. Wyznacza w tym celu trzydzieści dni na zapłatę. Brak zapłaty spowoduje skierowaniu sprawy do komornika, aby ten wyegzekwował należność. 

W przypadku gdy skazany otrzymał karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonanie kwestia braku regulowania orzeczonych sum może spowodować nawet odwieszenie kary.  

Przewiń do góry